موضوع دانلود : سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23.5 * 18.5 سانتی متر –

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23.5 * 18.5 سانتی متر

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23.5 * 18.5 سانتی متر

طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار
مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر طراحی شده و
کاملا آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد و با فورمت وکتور (سی دی آر) تقدیم گردیده به همراه یک فایل
نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی ) برای رویت طرح…

موضوع دانلود : درشکه فانتزی برای سبزه سفره هفت سین با ابعاد 23*23 سانتی متر –

درشکه فانتزی برای سبزه سفره هفت سین با ابعاد 23*23 سانتی متر

درشکه فانتزی برای سبزه سفره هفت سین با ابعاد 23*23 سانتی متر

طرح فوق طرح فانتزی از درشکه به همراه کاور سبزه جهت سفره هفت سین در محیط کرل دراو طراحی شده و
جنس مورد نظر ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر بوده . فایل با فورمت وکتور ( سی دی آر ) تقدیم گردیده که
کاملا آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد همچنین فایل نمایشی و حجمی از طرح با فورمت ( جی پی ای جی )
برای رویت طرح تقدیم گردیده….

موضوع دانلود : طرح فانتزی پایه ( برای قوری ، سبزه ، تنگ ماهی ) ابعاد 21*21 سانتی متر –

طرح فانتزی پایه ( برای قوری ، سبزه ، تنگ ماهی ) ابعاد 21*21 سانتی متر

طرح فانتزی پایه ( برای قوری ، سبزه ، تنگ ماهی ) ابعاد 21*21 سانتی متر

طرح فوق طرح فانتزی و کاربردی پایه است با سطح مفید 21 در 21 سانتی متر که میتواند برای قوری ، سبزه ،
تنگ ماهی و نظایر آن مورد استفاده گونه گون قرار بگیرد. طرح در محیط کرل دراو طراحی شده و جنس مورد
نظر ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر بوده ، همچنین فایل با فورمت وکتور ( سی دی آر ) کاملا آماده برای کار بر
روی دستگاه لیزر تقدیم گردیده همچنین یک فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی ) جهت رویت طرح و
حجم کار تقدیم گردیده….

موضوع دانلود : طرح گاری فانتزی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 10 * 20 سانتی متر –

طرح گاری فانتزی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 10 * 20 سانتی متر

طرح گاری فانتزی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 10 * 20 سانتی متر

طرح فوق مطابق طرح حجمی تقدیمی طرحی فانتزی از گاری که در محیط کرل دراو طراحی شده و جنس مورد نظر
ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر و با فورمت ( سی دی آر ) کاملا آماده برای کار بر روی دستگاه لیزر تقدیم
گردیده همچنین فایل نمایشی و حجمی از طرح با فورمت ( جی پی ای جی ) برای رویت طرح تقدیم گردیده….

موضوع دانلود : کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر –

کاور یا سینی  برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر

کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر

طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار
مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر طراحی شده و
کاملا آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد و با فورمت وکتور (سی دی آر) تقدیم گردیده به همراه یک فایل
نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی ) برای رویت طرح…

موضوع دانلود : پایه شمع وارمر ( تزئینی) –

پایه شمع وارمر ( تزئینی)

پایه شمع وارمر ( تزئینی)

طرح فوق جهت پایه شمع وارمر یا شمع تزئینی برای سفره هفت سین در محیط کرل دراو طراحی شده جنس
مورد نظر ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر . فایل با فورمت وکتور ( سی دی آر ) تقدیم گردیده که کاملا آماده
کار بر روی دستگاه لیزر میباشد همچنین یک فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی ) برای رویت طرح تقدیم
گردیده….

موضوع دانلود : پایه شمع برای سفره هفت سین –

پایه شمع برای سفره هفت سین

پایه شمع برای سفره هفت سین

طرح فوق جهت پایه شمع وارمر یا شمع تزئینی برای سفره هفت سین در محیط کرل دراو طراحی شده جنس
مورد نظر ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر . فایل با فورمت وکتور ( سی دی آر ) تقدیم گردیده که کاملا آماده
کار بر روی دستگاه لیزر میباشد همچنین یک فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی ) برای رویت طرح تقدیم
گردیده….

موضوع دانلود : سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر –

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 20 * 20 سانتی متر

طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار
مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر طراحی شده و
کاملا آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد و با فورمت وکتور (سی دی آر) تقدیم گردیده به همراه یک فایل
نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی ) برای رویت طرح…

موضوع دانلود : سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23 * 23 سانتی متر –

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23 * 23 سانتی متر

سینی برای سبزه سفره هفت سین ابعاد 23 * 23 سانتی متر

طرح فوق کاور یا سینی برای سبزه سفره هفت سین ، که میتوانید سبزه آماده شده در ظرف پلا ستیکی یکبار
مصرف را داخل آن قرار دهید. طرح فوق در محیط کرل دراو برای جنس ام دی اف 3 میلی متر طراحی شده و
کاملا آماده کار بر روی دستگاه لیزر میباشد و با فورمت وکتور (سی دی آر) تقدیم گردیده به همراه یک فایل
نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی ) برای رویت طرح…

موضوع دانلود : ظرف هخامنش مشبک ابعاد 28.5 * 28.5 سانتی متر –

ظرف هخامنش مشبک ابعاد 28.5 * 28.5 سانتی متر

ظرف هخامنش مشبک ابعاد 28.5 * 28.5 سانتی متر

طرح فوق به عنوان کاور برای قرار دادن سبزه بر روی سفره هفت سین طراحی شده با نقش هخامنشی که بر
تمامی وجوه ظرف حکاکی شده . در محیط کرل دراو طراحی شده و با فورمت وکتور ( سی دی آر ) کاملا آماده
برای کار بر روی دستگاه لیزر میباشد جنس مورد نظر در طراحی ام دی اف با ضخامت 3 میلی متر بوده و به
همراه فایل اصلی یک فایل نمایشی با فورمت ( جی پی ای جی ) برای رویت طرح تقدیم گردیده….